Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een nationaal en internationaal expertisecentrum voor interdisciplinair onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen, grootschalig geweld en genociden, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn. Daarnaast verzamelt, bewaart en ontsluit het NIOD archieven en collecties, in het bijzonder over de Tweede Wereldoorlog, en voorziet het een breed publiek, media en overheidsinstellingen van informatie. Het NIOD is opgericht op 8 mei 1945. Sinds 1 januari 1999 is het instituut onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Collectie
De kern van de NIOD bibliotheekcollectie bestaat uit publicaties over Nederland en het toenmalige Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Hierbij horen ook lokale en regionale studies, herinneringen en publicaties over de Jodenvervolging. Daarnaast heeft het NIOD een uitgebreide collectie boeken over de Tweede Wereldoorlog in andere landen, waarbij vooral de collectie Duitsland aanzienlijk is.

Naast de kerncollectie bevat de NIOD bibliotheek publicaties over de aanloop tot (Eerste Wereldoorlog, opkomend fascisme, interbellum) en de nasleep van (zuivering, berechting, Bersiap, politionele acties, oorlogsgetroffenen) de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is er naast het grote aantal publicaties over de Holocaust een groeiende collectie boeken en tijdschriften aanwezig over andere genocides in de twintigste en éénentwintigste eeuw. Hierbij zijn de genocides in Armenië, Cambodja, Bosnië, Rwanda en Oekraïne relatief goed vertegenwoordigd.

De NIOD bibliotheekcollectie bevat naast boeken en (digitale) tijdschriften ook (Maleistalige) kranten, (lucht)pamfletten en illegale bladen uit de Tweede Wereldoorlog, scripties, dvd’s en een grote collectie thematisch geordende krantenknipsels (1933-2016).

Collectie omvang: 75.000 publicaties

Catalogus: https://niod.on.worldcat.org

Dienstverlening
De NIOD bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen, een afspraak maken is niet nodig. Het bibliotheekmateriaal is te raadplegen in de studiezaal van het instituut. Het NIOD leent geen materiaal uit. 

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van het NIOD.

Studieplekken: 26

Contact

Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam


Telefoon: (+31) (0)20 – 52 33 800
E-mail: info@niod.knaw.nl

Home NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies