Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) dateert van 1935 en is een van de grootste documentatie- en onderzoeksinstellingen ter wereld op het gebied van sociale geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder.

Collectie
Het instituut bezit of beheert 3.500 archiefcollecties, 1,4 miljoen banden, gedrukte media en 120.000 affiches, 500.000 foto’s, 400 vaandels, 2.500 films, 4.000 video’s, 10.000 geluidsopnames. In totaal meet de collectie van het instituut ruim 50 km.

In hetzelfde gebouw bevinden zich ook de bibliotheek van het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA) met 100.000 banden en enige honderden archiefcollecties en het Nederlands Persmuseum met 17.000 periodiekendossiers, politieke prenten en documentatiemateriaal.
De catalogi van deze beide instellingen zijn geïntegreerd in die van het IISG en aldus ook via AdamNet raadpleegbaar.

Dienstverlening
Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van het IISG.

Contact

Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
Nederland

Postadres
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam


Telefoon: (+31) (0)20 66 85 866
E-mail: vraag@iisg.nl

Home Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis