AdamNet-lidmaatschap

Het AdamNet-lidmaatschap geeft recht op een gratis lenerspas bij 12 bibliotheken in Asterdam

Lidmaatschap AdamNet

Het AdamNet-lidmaatschap staat open voor iedereen en geeft recht op een gratis lenerspas bij de volgende bibliotheken:
Atria, Bibliotheek Theater en Dans, Boekmanstichting, CWI, Goethe-Institut, HvA, OBA, Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Rijksakademie van beeldende kunsten, UB-UvA, UBVU en Zuid-Afrikahuis.

Kosten

Het lidmaatschap kost € 50,- per jaar en kan op elk moment worden aangegaan.

Lidmaatschap

Online
Op de website van de Universiteitsbibliotheek van de UvA is het lidmaatschap online te verkrijgen .

Aan de balie
Daarnaast kan het lidmaatschap worden aangegaan bij de balies van de Centrale Bibliotheek van de OBA, de Universiteitsbibliotheek VU en de Universiteitsbibliotheek van de UvA (UB Singel).

Betalingsbewijs
Let op! Er wordt geen aparte AdamNet pas verstrekt. Het betalingsbewijs is het tevens het bewijs van lidmaatschap. Bewaar dit goed.

Het lidmaatschap is persoonsgebonden.
Na de vervaldatum kan het AdamNet-lidmaatschap opnieuw aangeschaft worden. Er wordt dan een nieuw betalingsbewijs verstrekt. Het is niet mogelijk om een AdamNet-lidmaatschap te verlengen.
Bij verlies van het betalingsbewijs kan een duplicaat worden verkregen bij de bibliotheek waar het oorspronkelijk is aangevraagd.

Lidmaatschap bij deelnemende bibliotheken

Op vertoon van het betalingsbewijs kan bij de deelnemende bibliotheken een gratis lenerspas worden verkregen.
Bij het aangaan van een AdamNet-lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van reeds lopende abonnementen bij afzonderlijke bibliotheken.
De geldigheidsduur van de afzonderlijke lenerspassen is gelijk aan die van het AdamNet-lidmaatschap. Het bibliotheeklidmaatschap kan wel verlengd worden, al dan niet op basis van een (nieuw) AdamNet-lidmaatschap.
Houders van het AdamNet-lidmaatschap dienen zich te conformeren aan de regels van de afzonderlijke bibliotheken. Dit geldt ook voor de regels met betrekking tot legitimatie.

Aanbod van deelnemende bibliotheken

Een geldige lenerspas van één van de deelnemende bibliotheken geeft uitsluitend recht op de faciliteiten van de betreffende bibliotheek.
Het AdamNet-lidmaatschap geeft geen (thuis-)toegang tot de digitale bestanden van deze bibliotheken. Bij een aantal bibliotheken kunnen deze bestanden wel ter plekke worden geraadpleegd op publieks-pc’s. Hiervoor is geen AdamNet-lidmaatschap nodig.

12 Bibliotheken voor één bedrag!

Krijg voordelig toegang tot miljoenen boeken en duizenden tijdschriften over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Vraag vandaag nog het AdamNet-lidmaatschap aan!