Van Gogh Museum

Collectie
Het Van Gogh Museum werd in 1973 voor het publiek geopend. Het gebouw, ontworpen door de architect Gerrit Rietveld, huisvest de grootste collectie werken van Vincent van Gogh ter wereld. De verzameling bevat ruim 200 schilderijen, 500 tekeningen en 700 brieven van de kunstenaar, alsmede diens verzameling Japanse prenten. Het jongste museum aan het Amsterdamse Museumplein mag zich met ruim 1,3 miljoen bezoekers per jaar het meest succesvolle museum van Nederland noemen.

De bibliotheek van het Van Gogh Museum is een belangrijk kenniscentrum op het gebied van de beeldende kunst uit de periode 1800 tot 1920. Tot de kern van de collectie behoren talrijke bronnen, waaronder een vrijwel complete reeks Parijse Saloncatalogi. Speciale aandacht gaat uit naar het leven en werk van Vincent van Gogh, waarvan alle literatuur wordt verzameld, van de vroegste artikelen over zijn werk tot en met hedendaagse tentoonstellingscatalogi en monografieën.

De bibliotheekcollectie omvat meer dan 24.000 boeken en ruim 4500 artikelen. Daarnaast is de bibliotheek geabonneerd op meer dan 40 tijdschriften en veilingcatalogi. Jaarlijks worden circa 700 tot 1000 publicaties verworven, waaronder talrijke tentoonstellingscatalogi en kunstenaarsmonografieën.

Speciale collecties
Sinds 1992 maakt de omvangrijke, negentiende-eeuwse bibliotheek van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae deel uit van de museumbibliotheek. Deze boekverzameling geeft een indruk van de literatuur, die de leden tot hun beschikking hadden om zich het vak van kunstenaar eigen te maken, uiteenlopend van handleidingen in de schilder-, teken- en beeldhouwkunst tot publicaties over kostuums en wapens.

Vincent van Gogh had een grote passie voor literatuur en in zijn correspondentie verwijst hij veelvuldig naar boeken, die hij waardeerde. Aan de hand van zijn brieven is zijn boekerij gereconstrueerd. De boeken en tijdschriften die hiertoe behoren, kunnen in de leeszaal van de bibliotheek worden geraadpleegd.

Catalogus
De bibliotheekcollecties van het Van Gogh Museum worden ontsloten via ADLIB Bibliotheek. Deze geautomatiseerde bibliotheekcatalogus bevat boeken, artikelen, tijdschriften (vooralsnog met uitzondering van de lopende abonnementen) en audiovisuele media.

Het gehele bibliotheekbezit is in de online catalogus opgenomen, maar is nog niet geheel op onderwerp ontsloten. Boeken die vóór 1990 werden aangeschaft zijn nog niet voorzien van trefwoorden. Uiteraard kunnen deze boeken wel worden teruggevonden op de formele gegevens als auteursnaam, titel, uitgeversnaam en ISBN.

Boeken en tijdschriften kunnen alleen ter plaatse worden geraadpleegd en worden niet uitgeleend.

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van het Van Gogh Museum.

 

Postadres:
Postbus 75366

1070 AJ Amsterdam

Van Gogh Museum
Gabriël Metsustraat 8
Amsterdam 1071 EA
Nederland
Telefoon: 020-5705978
Fax: 020-5705906
E-mail: bibliotheek@vangoghmuseum.nl
Url: https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/bibliotheek