Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Instituut
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), v/h Instituut Collectie Nederland (ICN),  ontwikkelt en verspreidt kennis, die het beheer en behoud van erfgoedcollecties ondersteunt en verbetert. De RCE beheert zelf ook een kunstcollectie en zorgt voor een optimale zichtbaarheid daarvan. De RCE is onderdeel van het Ministerie van OCW en is gevestigd in Amsterdam en Rijswijk.

Collectie
In het informatiecentrum ligt de bij de RCE aanwezige kennis opgeslagen in papieren of elektronische vorm. Een unieke bibliotheekcollectie op het gebied van conservering, restauratie en onderzoek maakt deel uit van het informatiecentrum. Ook kunt u hier terecht met uw (algemene) vragen.

Amsterdam
De bibliotheek in Amsterdam is gespecialiseerd in: – museaal beheer en behoud – conservering/restauratie van verschillende soorten materialen en objecten – (kunst-)technieken – onderzoeksmethoden

De collectie omvat: – boeken – tijdschriften – congresverslagen – audiovisuele materialen – scripties van de afdeling opleidingen. Ook kan hier een aantal relevante online-bestanden geraadpleegd worden, onder andere het Conservation Information Network (BCIN) en de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC-OBN).

Rijswijk
De bibliotheek-collectie in Rijswijk is gerelateerd aan de kunstcollectie van de RCE en bevat vooral kunsthistorische werken.

Online Bibliotheek Catalogus
De Online Bibliotheek Catalogus van de RCE geeft toegang tot de complete collectie boeken, tijdschriften, videobanden en scripties. In deze geautomatiseerde catalogus (ca. 18.500 titels) kunt u op diverse manieren zoeken: op auteur, titel, onderwerp en jaar van uitgave. De catalogus is raadpleegbaar via de website van de RCE.

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van RCE.

 

Postadres:
Postbus 1600,
3800 BP Amersfoort
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Hobbemastraat 22
Amsterdam Nederland
Telefoon: 020-3054760
E-mail: bibliotheek-amsterdam@cultureelerfgoed.nl
Url: http://www.cultureelerfgoed.nl/