Protestantse Theologische Universiteit Bibliotheek

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een universitair centrum voor theologie en de predikantsopleiding van de Protestantse Kerk in Nederland. Ter ondersteuning van haar onderwijs en onderzoek beschikt de PThU over een eigen wetenschappelijke bibliotheek. De bibliotheek draagt zorg voor de wetenschappelijke informatievoorziening aan alle studenten en docenten van de PThU. Daarnaast maken studenten en medewerkers van andere universiteiten en hogescholen (nationaal en internationaal) veelvuldig gebruik van de bibliotheek. Ook weet een grote groep in theologie en kerkgeschiedenis geïnteresseerde personen de weg naar de bibliotheek te vinden. Verzoeken om informatie komen vanuit de hele wereld.

In de zomer van 2012 is de PThU en de bibliotheek verhuisd naar Amsterdam en Groningen. De voorheen Kamper bibliotheekcollectie – gesticht in 1854 – is op basis van een door het College van Bestuur vastgesteld bibliotheekprofiel verdeeld over beide vestigingen. Zowel in Amsterdam als Groningen beschikt de PThU over een eigen studiezaal. Is een aangevraagd boek in Groningen aanwezig, dan kan dit naar Amsterdam worden gestuurd.

De collectie van de bibliotheek bestaat uit meer dan 100.000 boek- en tijdschrifttitels en beslaat ruim drie strekkende kilometer. Het aanschafbeleid is afgestemd op de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de PThU.

Meer informatie over de PThU op: www.pthu.nl

 

Postadres:
Postbus 7161
1007 MC Amsterdam

 

Protestantse Theologische Universiteit Bibliotheek
De Boelelaan 1105 (Hoofdgebouw VU, 1E-37)
1081 HV
Amsterdam Nederland
Telefoon: 088-3371862
E-mail: bibliotheek@pthu.nl
Url: https://www.pthu.nl/Over_PThU/Bibliotheek_PThU/