NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

De bibliotheek van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies bevat ruim 65.000 titels. De collectie die voor een derde uniek is voor Nederland, omvat naast boeken ook kranten, tijdschriften, pamfletten en brochures. Een belangrijk deel van de bibliotheek bestaat uit illegaal tijdens de Tweede Wereldoorlog vervaardigde en verspreide uitgaven.

Het zwaartepunt van de collectie ligt op de geschiedenis van Nederland en Nederlands-Indië ten tijde van de Duitse respectievelijk Japanse bezetting, maar de periodes daaraan voorafgaand en daarop volgend nemen een steeds belangrijker plaats in. Daarnaast heeft het NIOD van oudsher ook een uitgebreide collectie boeken over de Tweede Wereldoorlog in andere landen, waarbij vooral de collectie Duitsland aanzienlijk is. Speciale aandacht verdienen de studies over de Jodenvervolging en andere genocides in de 20e en 21e eeuw.

Het bibliotheekmateriaal is (in origineel dan wel op microfiche) te raadplegen in de studiezaal van het instituut. We lenen niet uit.

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van het NIOD.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam Nederland
Telefoon: 020-5233800
Fax: 020-5233888
E-mail: info@niod.nl
Url: http://www.niod.nl/