Museum Tot Zover

Uitvaart Museum Tot Zover is het enige museum in Nederland met de dood als onderwerp. In Tot Zover staat het nationaal funerair erfgoed en de moderne uitvaart in de multiculturele samenleving  van nu centraal. De collectie omvat onder meer oude haarschilderijen, dodenmaskers, filmfragmenten, kisten en urnen, maar bijvoorbeeld ook een collectie miniatuurlijkwagentjes en ingrediënten voor een moderne moslim-uitvaart.
De vaste presentatie is met name informatief en cultuurhistorisch van aard. Tot Zover organiseert daarnaast ongeveer twee tentoonstellingen per jaar. Vooral kunst en fotografie komen in exposities aan bod; deze exposities hebben tot doel om de vaste presentatie te verdiepen en de bezoeker aan te zetten tot reflectie op de dood en de eigen sterfelijkheid.

Locatie
Het museum heeft een opvallende locatie aan de rand van de stad: het is het enige museum wereldwijd dat gelegen is op een begraafplaats: het rijksmonument De Nieuwe Ooster, de grootste en drukste begraafplaats van het land, een begraafplaats met een schitterend ontworpen oud en nieuw deel, en vooral dé begraafplaats van Amsterdam en de Amsterdammers.

Kenniscentrum
Tot Zover heeft een zeer uitgebreid netwerk in de uitvaartbranche en de academische wereld en heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de Funeraire Academie, een kennisplatform van Museum Tot Zover, de Tilburg University en de Radboud Universiteit. De bedoeling is kennis te delen en te fungeren als brug tussen wetenschappers onderling en tussen de academische wereld en de uitvaartbranche. Het museum is penvoerder van de Funeraire Academie. Er zijn verschillende succesvolle expert-meetings georganiseerd en de website van Tot Zover wordt gebruikt om informatie over onderzoek en activiteiten te delen.

Bibliotheek
De collectie van de bibliotheek is ontstaan en groeit nog steeds door schenkingen van verzamelaars op het gebied van funeraire literatuur. Behalve boeken over diverse onderwerpen met de dood, uitvaartpraktijk, rouw, culturele diversiteit, stervensbegeleiding etcetera als onderwerp, zijn er ook brochures en scripties over deze onderwerpen aanwezig. Hieronder bevinden zich zeldzame uitgaven, zoals de publicaties van de eerste Nederlandse vereniging op het gebied van cremeren (lijkverbranding).

De bibliotheek is niet vrij toegankelijk. Voor bezoek moet er een afspraak worden gemaakt. Het raadplegen van de catalogus moet nu nog op locatie plaatsvinden.

Museum Tot Zover
Kruislaan 124
1097 GA
Amsterdam Nederland
Telefoon: 020-6940482
E-mail: info@totzover.nl
Url: http://www.totzover.nl/