De Nieuwe Bibliotheek (Almere)

De Nieuwe Bibliotheek (voorheen Bibliotheek Almere) is begonnen als uitleenpost van de bibliotheek van Lelystad en leende de eerste materialen uit vanaf november 1976.

Met de groei van Almere – in 2009 zijn er ruim 185.000 inwoners – is de bibliotheek evenredig mee gegroeid. In de drie kernen van Almere – Haven, Buiten en Stad – is een bibliotheek gevestigd. De bibliotheek in Almere Stad heeft de functie van Centrale Bibliotheek. Hier zijn de meeste materialen ondergebracht en ook de meeste openingsuren en faciliteiten. Begin 2010 is het nieuwe pand van de centrale bibliotheek geopend.
Met de komst van HBO en WO studierichtingen groeit ook de collectie voor deze studenten gestaag. Vanaf 2001 is Bibliotheek Almere bezig met de ontwikkeling van de Wetenschappelijke Steunfunctie. Almere is opgenomen in het landelijk netwerk van zwaartepuntbibliotheken. Almere heeft in haar collectie bijzondere aandacht voor Watermanagement en New Towns.
Daarnaast heeft Bibliotheek Almere een Flevocollectie in opbouw: informatief en ontspannend materiaal met als onderwerp Almere en Flevoland.

Alle inwoners van Almere kunnen in de bibliotheek gratis gebruik maken van internet. De bibliotheekvestigingen hebben informatiepunten voor jongeren, voor Europese informatie en, in Almere Stad, een vrijwilligersinformatiepunt (VIP).

Het gezamenlijke bezit van de drie bibliotheekvestigingen is begin 2009 vastgesteld op ruim 330.000 banden. De collectie omvat naast boeken, een ruime collectie cd’s, bladmuziek, dvd’s, cd-rom’s, Engelstalige romans, luisterboeken, en een collectie blu-ray en daisy-rom’s in opbouw. Voor de overige talen zijn er bescheiden eigen collecties en worden, naar behoefte, materialen in wisselcollecties geleend.

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van de nieuwe bibliotheek.

Postadres:
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere

 

De Nieuwe Bibliotheek (Almere)
Stadhuisplein 101
1315 XC
Almere Nederland
Telefoon: 036-5486000
Fax: 036-5335683
E-mail: info@denieuwebibliotheek.nl
Url: http://www.denieuwebibliotheek.nl