Boekmanstichting – Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

De Boekmanstichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst en cultuur in beleid en praktijk. In het verlengde daarvan verzamelt de bibliotheek van de Boekmanstichting publicaties over het kunst- en cultuurbeleid van rijk, provincies en gemeenten, de financiering van kunst en cultuur door overheid en particulieren, de sociaal-economische en juridische aspecten van kunst en het kunstenaarsberoep, auteursrecht, management, marketing, sponsoring, culturele organisaties en manifestaties, kunstprogrammering door de omroep, kunsteducatie, amateurkunst, creatieve industrie, kunstvakonderwijs, cultuurparticipatie, kunstkritiek en cultureel toerisme.

De collectie bevat ruim 75.000 titels. De Nederlandse situatie en Nederlandstalige publicaties vormen het zwaartepunt. De collectie omvat, naast boeken en tijdschriften, ook beleidsnota’s, parlementaire stukken, rapporten, dissertaties, scripties, statistieken, losbladige systemen, elektronische bestanden en documenten, krantenknipsels, publieksonderzoeken en tijdschriftartikelen.
De bibliotheek van de Boekmanstichting¬†fungeert als landelijk meld- en verzamelpunt voor doctoraalscripties en masters’ theses op het werkterrein van de stichting.

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van de Boekmanstichting.

Boekmanstichting – Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid
Herengracht 415
1017 BP
Amsterdam Nederland
Telefoon: 020 - 624 37 39
Fax: 020 - 638 52 39
E-mail: bibliotheek@boekman.nl
Url: http://www.boekman.nl/bibliotheek