Amsterdam Museum

Amsterdam Museum

Bibliotheekcollectie
De bibliotheek van het Amsterdam Museum richt zich op ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar de collectie en de voorbereiding van exposities. Zij bevat tevens een basisbibliotheek met betrekking tot de geschiedenis van Amsterdam. Daarnaast huisvest de bibliotheek een aantal bijzondere collecties en is er een uitgebreide documentatie van tentoonstellingen.
De bibliotheekcatalogus is net als de gehele museale collectie van het Amsterdam Museum, online raadpleegbaar.

(Kunst)historische bibliotheek (ca. 18.000 banden)
De bibliotheek bevat een representatieve collectie boeken, tijdschriften en naslagwerken met betrekking tot de geschiedenis van Amsterdam. De basis van deze collectie wordt gevormd door de bibliotheek van de ‘Amsterdam’-verzamelaar Willem Dreesmann, die in de jaren zestig door de stad Amsterdam in zijn geheel werd verworven ten behoeve van de museumbibliotheek. Tegenwoordig stemt de bibliotheek het beleid af op dat van twee andere voor de bestudering van de geschiedenis van Amsterdam belangrijke bibliotheken, namelijk de bibliotheken van het Stadsarchief en de Universiteit van Amsterdam.

Zeldzame en kostbare werken (ca. 2000 banden)
De verzameling zeldzame en kostbare werken tot 1900 is onderdeel van de museumcollectie en staat als zodanig zowel voor bestudering als voor expositie ter beschikking. Deze kleine, maar bijzondere verzameling omvat onder meer stadsbeschrijvingen, reisbeschrijvingen, bijbels, atlassen en historische werken.

Willet-Holthuysen (ca. 5000 banden)
Museum Willet-Holthuysen wordt beheerd door het Amsterdam Museum. Abraham Willet was niet alleen een groot kunstverzamelaar, maar hij bezat tevens een representatieve negentiende-eeuwse bibliotheek, met een accent op kunstgeschiedenis. Deze werd met de verzameling en het huis Herengracht 605 in 1895 door Louisa Willet-Holthuysen nagelaten aan de stad Amsterdam.

Luyken-collectie (ca. 1500 banden)
De Luyken-collectie werd in 1907 geschonken aan het museum door de familie Van Eeghen. Het is een verzameling van boeken geschreven en/of geïllustreerd door Jan Luyken (1649-1712) en zijn zoon Caspar Luyken (1672-1708). Zij behoorden tot de meest gevraagde Amsterdamse boekillustratoren van hun tijd.

Ook omvatte deze schenking een grote hoeveelheid bijbehorende tekeningen en losse prenten. Voorzover bekend is dit de grootste ‘Luyken’-verzameling ter wereld, die waar mogelijk nog steeds aangevuld wordt.

De tekeningen en prenten zijn in de online collectie te doorzoeken

Tentoonstellingsdocumentatie
In deze documentatie bevinden zich foto’s, werktekeningen, ontwerpen, studiemateriaal en diverse aantekeningen met betrekkiing tot de productie van talloze tentoonstellingen, die sinds 1926 in het Amsterdam Museum en sinds 1895 in Museum Willet-Holthuysen zijn gehouden.

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van het Amsterdam Museum.

Amsterdam Museum
Kalverstraat 92
Amsterdam 1012 PH
Nederland
Telefoon: 020 - 523 17 60
Fax: 020 - 620 77 89
E-mail: infocollectie@amsterdammuseum.nl
Url: http://amsterdammuseum.nl/bibliotheek