IHLIA zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter

Ben je op zoek naar een functie waar je je kunt inzetten voor een maatschappelijke en groeiende organisatie? Dan is deze bestuursfunctie iets voor jou!

IHLIA zoekt een nieuwe voorzitter

IHLIA is dé erfgoedorganisatie op het terrein van lhbti. We verzamelen, bewaren en maken de collectie toegankelijk voor een breed publiek. Naast het fysiek beschikbaar stellen van onze informatie wordt de komende jaren gewerkt aan het verder ontwikkelen van het delen van de digitale collectie via website en sociale media.

Ook organiseert IHLIA exposities om het erfgoed en de actualiteit rondom lhbti zichtbaar te maken in alle facetten. De belangrijkste financiële steun komt van het ministerie van OCW. Door verruiming van de subsidie kunnen we de taken van IHLIA verder uitbreiden en ontwikkelen. Wij zoeken een innovatieve voorzitter die om kan gaan met deze veranderende organisatie.

Bestuursprofiel

We zoeken, in lijn met de missie van IHLIA en de benodigde bestuurlijke kwaliteit, kandidaten met de volgende competenties en kennis:

  • Bestuurlijke ervaring, strategisch denken en financieel inzicht.
  • Affiniteit met de activiteiten en doelgroepen van IHLIA.
  • Belangstelling voor het bibliotheek- en archiefwezen en de mogelijkheden van webcommunicatie en sociale media.
  • Ervaring met en visie op veranderprocessen in een soortgelijke organisatie.

Gezocht wordt naar kandidaten met een of meer van de volgende kenmerken:

Connecties

  • Aangesloten op netwerken in de lhbti-gemeenschap.
  • Aangesloten op netwerken in politieke en bestuurlijke kringen.
  • Netwerk binnen genderstudies van Nederlandse en buitenlandse universiteiten of hogescholen.

Vakinhoudelijk

  • Kennis van heden en verleden van de lhbti-emancipatie, zowel in Nederland als internationaal.
  • Actuele beleidsmatige ervaring met archieven, bibliotheken en documentatie-instellingen.
  • Beleidsmatige ervaring met onze doelgroepen en culturele instellingen.

We bieden een interessante functie waarbij je samen met een groep enthousiaste mensen het behoud van lhbti-erfgoed waarborgt. De organisatie gaat de komende jaren groeien en het bestuur speelt daarin een grote rol. Als bestuurder structureer en stimuleer je dit proces en houd je de vinger aan de pols. De functie is onbezoldigd en kost, naast een viertal bestuursvergaderingen, een aantal uur per maand.

Sollicitatie

IHLIA hecht aan afspiegeling van de lhbti-gemeenschap. Het bestuur streeft daarom naar een diverse samenstelling qua gender- en seksuele identiteit, migratie-achtergrond en leeftijd. Mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Voor meer informatie zie www.ihlia.nl

Wij nodigen je van harte uit te reageren per mail met een cv en motivatie aan: Lonneke.vandenHoonaard@ihlia.nl

Je kunt tot 10 december 2018 reageren, de gesprekken zullen in de tweede week van 2019 plaatsvinden.

Voor informatie: Frank van der Velden, voorzitter 06-11950472

Meer informatie wordt op verzoek toegestuurd.