De Embassy of the Free Mind is een museum en biedt een ontdekkingsreis door een verborgen, maar inspirerende traditie van vrij denken die al ruim tweeduizend jaar oud is. De boeken en afbeeldingen in onze collectie zijn grotendeels geschreven en gemaakt door mensen die zich niet door de kerk of de autoriteiten lieten voorschrijven wat ze moesten denken. Ze gingen zelf op zoek naar antwoorden op vragen als: waar komen we vandaan? Hoe is alles ontstaan? Waarom zijn we hier? Wat betekent het om mens te zijn? Daarbij gingen ze uit van de gedachte dat alles in het universum met elkaar verbonden is.

Collectie
Onze collectie bevat ca. 28.000 boeken en afbeeldingen over de hermetische filosofie, alchemie, Rozenkruisers, vrijmetselarij, kabbala, mystiek, magie, astrologie, tarot, soefisme, taoïsme, en meer. Ook filosofen en vrijdenkers die een rol hebben gespeeld in Amsterdam, zoals Spinoza, Coornhert, Adriaan Koerbagh en Jan Amos Comenius, hebben een plek op onze planken.

Onze bibliotheek heeft een kerncollectie van ca. 2300 oude boeken en driehonderd handschriften uit de 15e, 16e, 17e en 18e eeuw. Deze zijn op aanvraag te raadplegen, of te bekijken tijdens een speciale Oude Boek-rondleiding in de Kamer van het Oude Boek.
De collectie vanaf 1900 tot nu is vrij in te zien in de Leeszaal. Hier staat een selectie uit de collectie; als je op zoek bent naar een specifiek boek, kun je de conservatoren vragen het voor je op te zoeken.
Hier zijn plekken om in alle rust te lezen, te werken of te studeren.

Aanvragen
Als u een specifieke titel uit onze collectie wilt aanvragen om te komen inzien, verzoeken wij u uw aanvraag minimaal twee weken van tevoren te sturen naar info@efm.amsterdam.

Catalogus: https://embassyofthefreemind.com/nl/collectie/online-catalogus/

Contact

Keizersgracht 123
1015 CJ Amsterdam
Nederland


Telefoon: 020 – 62 58 079
E-mail: info@efm.amsterdam

Foto’s

Home Museum Embassy of the Free Mind