AdamNet-pas

Hier een korte subline

Voordelen AdamNet-pas

Met de AdamNet-pas leent u voordeliger bij Atria, Amstelland Bibliotheken, Bibliotheek Theater en Dans, Boekmanstichting, CWI, denieuwebibliotheek (Almere), Goethe-Institut, HvA, OBA, Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Rijksakademie van beeldende kunsten, UB-UvA, UBVU en Zuid-Afrikahuis..

Kosten

De AdamNet-pas kost € 45,00.

Een duplicaatpas (na verlies of beschadiging) kost: € 4,50

Een duplicaatpas kan alleen verkregen worden in de bibliotheek waar de oorspronkelijke AdamNet-pas gekocht is.

Korting op vertoon van bv. een Stadspas of studentenpas is niet mogelijk.

Regels

Houders van een geldige AdamNet-pas hebben recht op een gratis lenerspas
van de deelnemende bibliotheken. De pas is niet geldig bij andere bibliotheken dan de hier genoemde.

Een AdamNet-pas kan alleen door betalende leden gekocht worden op het moment van aanschaf van een lenerspas van één van deze bibliotheken, of op het moment dat de geldigheidsduur van die lenerspas verlengd wordt. Tussentijdse afgifte tegen gereduceerd tarief is niet mogelijk.

Houders van een AdamNet-pas dienen zich te conformeren aan de regels van de afzonderlijke bibliotheken. Dit geldt ook voor de regels met betrekking tot legitimatie.

Een geldige lenerspas van één van de deelnemende bibliotheken geeft uitsluitend recht op de faciliteiten van de betreffende bibliotheek. Houders van een AdamNet-pas kunnen materialen inkijken en/of lenen van betrokken bibliotheken. Ze hebben geen toegang tot de digitale bestanden van deze bibliotheken, behalve op de eventueel aanwezige publieke raadpleeg-pc’s in de bibliotheken. Om hiervan gebruik te maken hoeft men echter geen AdamNet-pashouder te zijn.

Om een AdamNet-pas aan te schaffen hoeft men geen inwoner van Amsterdam te zijn. Iedereen kan – na het tonen van een geldige persoons- en adreslegitimatie – een AdamNet-pas kopen.

Geldigheidsduur

De AdamNet-pas is één jaar geldig vanaf de datum van aanschaf. De geldigheidsduur van de afzonderlijke lenerspassen is gelijk aan die van de AdamNet-pas.

De duplicaatpas heeft dezelfde geldigheidsduur als de oorspronkelijke AdamNet-pas

De geldigheidsduur van een AdamNet-pas kan op elk willekeurig tijdstip ingaan. Dit is niet gebonden aan een kalender- of studiejaar.

Verlenging van een AdamNet-pas is niet mogelijk. Elk jaar opnieuw moet een nieuwe pas aangeschaft worden. In feite is een AdamNet-pas alleen een betalingsbewijs, waarmee u gratis lenerspassen van de aangesloten bibliotheken kunt krijgen. Die lenerspassen kunnen wel verlengd worden.

Aanschaffen

U kunt een AdamNet-pas alleen aanschaffen bij: denieuwebibliotheek (Almere),  OBA en UBVU. In de meeste gevallen zult u persoonlijk naar één van de verkooppunten moeten gaan met twee legitimaties (persoons- en adreslegitimatie).

Bij de HvA en de UB-UvA kunt u de pas alleen online aanvragen:  klik hier om online een AdamNet-pas of lenerspas aan te vragen.

Op het scherm waar u dan terecht komt, kunt u bij de vraag “Kies wat op u van toepassing is” een rolmenu openen. Daarin geeft u aan of u een AdamNet-pas wilt kopen (inclusief de lenerspas van de betrokken bibliotheek) of dat u een gratis lenerspas aanvraagt op basis van een elders gekochte AdamNet-pas.

Ik ga op reis en neem mee? De A’damnet pas

Miljoenen boeken, tijdschriften, multimedia en andere informatie binnen handbereik!

Meer info