Vorstelijk Verzameld

Vorstelijk Verzameld

De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia. - P. van der Ploeg, C. Vermeeren, B. Broos

Te vinden in de bibliotheek van de Boekmanstichting.

Literatuuropgave : p. 259-271. - Met reg. Bevat onder andere bijdragen over de Prinsen van Oranje en de kunst, tot 1625; de stadhouderlijke schilderijenverzameling; de lotgevallen van de schilderijenverzameling van Frederik Hendrik en Amalia; en schilderijencollecties in de Republiek ten tijde van Frederik Hendrik en Amalia.

Het boek is een weergave van de tentoonstelling die werd georganiseerd in het Mauritshuis in Den Haag vanwege Fredrik Hendriks driehonderdvijftigste sterfdag. Frederik Hendrik (1584-1647) was stadhouder,kapitein-generaal en admiraal-generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Als prins van Oranje was hij de meest aanzienlijke persoon in de Republiek. Samen met zijn vrouw Amalia van Solms streefde hij naar een vorstelijke status voor het Huis van Oranje-Nassau. Het is deze ambitie geweest die ten grondslag ligt aan de grootschalig opgezette verblijven in en om Den Haag; de decoratie van die verblijven werd bovendien ingezet om de vorstelijke aspiraties visueel te ondersteunen.

 
Bibliotheek Boekmanstichting

Nieuws

Twitter