Lierzang in de slagtmaand 1813

Lierzang

De politieke ontwikkelingen rond 1813 hebben de dichterlijke tongen losgemaakt, zo blijkt wel uit de lierzangen, volksliederen en andersoortige liederen, gebundeld onder de titel 'De jaren 1813-1815 Poezy'. Deze bundel wordt in de UBVU bewaard onder de signatuur XU.02355.-  Hier is afgebeeld de tekst van de eerste strofe van 'Lierzang aan mijne stad- en landgenooten, bij de gelukkige herstelling van Nederland, in slagtmaand 1813' door J.J. van Weezelenburg. 'De blijde boezem ademt vrij'!  

UBVU, Bijzondere Collecties

Nieuws

Twitter