Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan

Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan

Voorpagina van Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan / [samengest. door officieren en onderofficieren van het Indische Leger]. - Maastricht : Leiter-Nypels, [1945]. - 80 p., [4] p. pl. : ill. ; 23 cm. Uitg. in opdracht van sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdeelen.

" Dit boekje geeft een kort overzicht van den strijd var het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger tegen Japan. Meer uitgebreid volgen daarna een beschrijving van den strijd op Tarakan, eenige fragmenten uit de lotgevallen van het garnizoen van Manokwari (Nederlandsch Nieuw-Guinea), de actie op Timor, terwijl geëindigd wordt met een korte weergave van de actie van een handjevol mannen die, onder commando van een Ambonneesch sergeant, den vijand bij Saumlaki (Tanimbar-eilanden) ernstige verliezen toebrachten.
     De inhoud is samengesteld door officieren en onderofficieren van het Indische Leger die den strijd van nabij hebben meegemaakt.
     Het boekje wordt opgedragen aan hen, die vielen in den wanhopigen strijd voor de verdediging van het Nederlandsch.Indische deel van het Koninkrijk der Nederlanden tegen den Japanschen indringer en aan de vele mannen, vrouwen en kinderen, die zuchten in Japansche gevangenissen en interneeringskampen."

Het boekje is ook online toegankelijk via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

 

Cogis-Bibliotheek

Nieuws

Twitter