Grachtenboek Caspar Philips

De afdeling Bijzondere Collecties van de UB VU bezit een origineel exemplaar van het Grachtenboek van graveur Caspar Philips (1732-1789). Het boek verscheen in afleveringen tussen 1768 en 1771 en biedt een "Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers en Heere-gracht der stadt Amsteldam... geteekend en op kunstige koopere plaaten afgebeeld"
De hier getoonde afbeelding is afkomstig uit de reprografische herdruk 1936 (waarbij de toenmalige bestemming/bewoning van de panden is toegevoegd). Keizersgracht 162 is belangrijk geweest voor de Vrije Universiteit. In 1883 kocht de Vereeniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag dit  pand  met de bedoeling om er de Vrije Universiteit in te gaan vestigen. Het perceel waarop nr. 162 stond was, samen met het naastliggende perceel (nu nr. 164), in 1614 bij de derde uitleg van Amsterdam door de gemeente Amsterdam verkocht aan de broers Dirck en Pieter Hasselaer. Op de percelen bouwden de broers ieder een dubbel woonhuis. Toen de VU het pand in bezit kreeg was het oorspronkelijke 17e eeuwse pand al enkele malen zowel intern als extern verbouwd.
Ook de VU verbouwde het pand wederom van binnen als van buiten ingrijpend en kocht later ook de buurpanden nummer 164, 160 en 166 er bij. In Keizersgracht 164 woonde in 1900 en 1901 de stichter van de Vrije Universiteit, dr. Abraham Kuyper.

Zie voor een uitgebreide geschiedenis van Keizersgracht 162
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan... 1955. p. 57-66
Keizersgracht 164. Bouwhistorische en waardenstellende beschrijving; Walther Schoonenberg, 2010

Bijzondere Collecties UB VU

Nieuws

Twitter