Doortocht Rode Zee

Uit de Bijbel is de uittocht van het Joodse volk uit Egypte op weg naar het Beloofde Land  wel het reisverhaal bij uitstek te noemen. Op deze kaart,  die waarschijnlijk uit een Bijbel afkomstig is, wordt die reis in beeld gebracht.
De doortocht door de Rode Zee laat op plastische wijze zien hoe de Joden onder leiding van Mozes aan de overkant aankomen en hun achtervolgers omkomen in het water.
De kaart is om twee redenen bijzonder. Ten eerste is het een uniek kaartfragment, dat nergens elders ter wereld te zien is. Wel is het bovenste gedeelte van de kaart bekend uit de Eran Laor Map Collection in Jeruzalem. Ten tweede is het de oudste kaart uit de collectie van de Kaartenverzameling UBVU.

Lit.: Cartographica Helvetica 9/1994, p. 40/41, Kunstlicht 34(2013)4, p.48.

Kaart in Beeldbank UBVU

 

Kaartenverzameling UBVU

Nieuws

Twitter