De Westerkerk, in het oudst bekende boek met kleurendruk, 1697

De Westerkerk, in het oudst bekende boek met kleurendruk, 1697

De Westerkerk, in het oudst bekende boek met kleurendruk: Tooneel der voornaamste Nederlandse huizen, en lusthoven, naar ’t leven afgebeeld in 55. kopere plaaten, en in ’t licht uit-gegeeven door Carel Allard, Amsterdam 1697.

Bibliotheek van de UvA

Nieuws

Twitter