De wedergeboorte van het koninkrijk door Boisot

De wedergeboorte van het koninkrijk / Boisot / The Netherland Publishing Company / [1942]

"Dit boek werd te Londen uitgegeven. Twee exemplaren konden naar Nederland overgebracht worden. De schrijver noemt zich BOISOT, hetgeen klaarblijkelijk een pseudoniem is en naderhand zal blijken., dat zich achter die pseudoniem een vooraanstaand Nederlandsch politicus verscholen heeft. De aandachtige lezer zal althans ervaren, dat "Boisot"ter zake zeer zeker kundig is. Wij menen in den geest van de Nederlandsche Regeering en van den schrijver te handelen door aan dit uitstekende en bij uitstek nationale werk meerdere bekendheid te geven.

Tensnotte nog het volgende : Het is de bedoeling, dat dit geschrift door zoo veel mgelijk goede Nederlandsers gelezen wordt. Het is echter gewenscht, dat het niet onder de oogen komt van verkeerde elementen of van den bezetter. In de eerste plaats omdat het, wij zeiden het reeds, hier een bij uitstek nationale zaak betreft, maar ook, omdat dit tengevolge van het beruchte 'oprolsysteem' de wegvoering, zoo niet erger, van tealrijke goede Vaderlanders tot gevolg zou hebben.

ZWIG ALS 'T GRAF

OVER HEM

DIE 'T BOEK TER LEZING GAF."

Dit is het voorwoord uit De wedergeboorte van het koninkrijk / Boisot / The Netherland Publishing Company / [1942], een illegaal 'strijdgeschrift' over de toekomst van het Koninkrijk: hoe moet het bestuur uitzien na de bevrijding?

De heruitgave uit waarschijnlijk 1944 is online te lezen via het Geheugen van Nederland en komt uit de collectie van het NIOD.
 

Cogis

Nieuws

Twitter