Boekman Cultuurbeleid

Boekmanstichting, Cultuurbeleid in Nederland, omslag

Cultuurbeleid in Nederland /Smithuijsen, C. (red.)
Den Haag/Amsterdam: Ministerie van OCW / Boekmanstudies, 2007
ISBN: 978-90-6650-090-7

Cultuurbeleid in Nederland, editie 2007, geeft inzicht in het beleid van de Nederlandse overheid op het gebied van de kunsten, het erfgoed en de media. Het is een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich beweegt in de wereld van kunst en cultuur.
Meer informatie in de catalogus.
 

Cultuurbeleid in Nederland geeft een overzicht van het zorgsysteem en de beleidsinstrumenten van de Nederlandse overheid op het gebied van de cultuur. Het vertelt over bewindslieden, van Thorbecke tot Plasterk en de rol die zij speelden bij het vormen van beleid. De demografische en sociaal-economische schets van Nederland wordt aangevuld met een beknopte geschiedenis van het cultuurbeleid en een overzicht van de belangrijkste verbindingskanalen tussen de cultuur en het openbaar bestuur.

Cultuurbeleid in Nederland beschrijft de situatie tot en met augustus 2007 en behandelt de zeven terreinen die tot het cultuurbeleid worden gerekend: de archeologie, de archieven, de bibliotheken, de kunsten (podiumkunsten, beeldende kunsten, film, letteren), de monumenten, de musea en de media (pers, radio, televisie, internet). Hierin worden actuele thema's als excellentie, e-Cultuur, cultuurparticipatie, Cultuur en Economie, culturele diversiteit en cultuureducatie belicht.

Ronald Plasterk, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreef het voorwoord van deze prachtige full colour uitgave.

Boekmanstichting

Nieuws

Twitter