Amsterdam versus Amstelveen

De collectie D.W.O.A. Grosheide vormt een belangrijk onderdeel van de Bijzondere Collecties van de UBVU. Deze collectie is bijeengebracht door de Amsterdamse advocaat mr. D.W.O.A. Grosheide (1927-1991) en bestaat uit zo’n 1200 publicaties over Amsterdam (Amstelodamensia). Ze dateren uit de 17e-20e eeuw. De collectie bevat onder meer stadsbeschrijvingen met prachtige gravures, geschiedkundige werken, pamfletten waarin Amsterdamse politieke of kerkelijke kwesties becommentarieerd worden, maar ook zo’n 100 Amsterdamse reisgidsen. De collectie is bij legaat verkregen.

Hierbij is een gravure afgebeeld uit Spiegel van Amsterdams zomervreugd op de dorpen Amstelveen, Slooten, en den Overtoom. In dit werk van rond 1730 is een verzameling afbeeldingen van kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen, etc, getekend en ‘in ’t Koper gebragt’ door Abraham Rademakers. Aan deze prenten zijn poëtische beschrijvingen toegevoegd. In een van deze beschrijvingen begint de dichter een betoog over het koopmanschap van Amsterdam en de Amsterdammers.  Hij onderbreekt zich echter na enkele versregels met de uitroep: ‘Ik moet naar buiten treden, de stad word my te naauw, hoe ruim ook in zyn wal, hoe breed langs ’t scheepryk Y, daar kielen zonder tal, met zeilen, vlaggen, en met wimpels ’t oog behagen: neen, ‘k moet naar buiten toe, de zon begint te dagen’. Vervolgens beschrijft hij zijn tocht langs Amstelveen, Sloten en de Overtoom, waarbij de jubeltoon duidelijk aangeheven wordt: ‘Daar Themis ’t zwaard regeerd moet alle boosheid vlugten; daar groeid en bloeid het land in weelde en overvloed; daar word de reden met eerbiedigheid ontmoet, daar blyft de Godsdienst, met de kuisse zeden wonen, gelyk ons Amstelveen kan met de daad betonen’.

Dit werk kan aangevraagd worden via de catalogus van de UBVU

UBVU, Bijzondere Collecties

Nieuws

Twitter