Beschryvinghe van de Menschelijcke Proportion

Beschryvinghe van de Menschelijcke Proportion

Beschryvinghe van de Menschelijcke Proportion. Begrepen in vier onderscheyden Boecken, zeer nut ende profijtelijck voor alle Lief-hebbers deser konste / Albrecht Dürer.   1622

De proportieleer van Dürer is een hoogtepunt geweest in de ontwikkeling van het denken over proporties. Hij verzamelde zijn gegevens langs empirische weg.

Dürer gaat uit van het onomstotelijk geloof in de mathematica. Eenmaal volgezogen met de wetmatigheden van de natuur kan men door geen enkele opdracht meer verrast worden. Zijn invloed op het terrein van het tekenen en het 'tekenboek' is aanzienlijk.

Rijksakademie van beeldende kunsten

Nieuws

Twitter