Het oudste boek

Foto van oudste boek

Het oudste boek in de bibliotheek van Atria is uit 1578 en geschreven door Jean de (of van) Marconville. Het heeft de lange titel ‘Der vrouwen lof ende lasteringe: begrijpende alle de goetheyt, deucht ende weerdicheyt der goeder: ende wederom alle de quaetheyt gebrec en valscheyt der quader vrouwen’ en telt 251 pagina’s. Het is een vroegmoderne vrouwenlof. Dit genre maakt deel uit van de ‘querelle des femmes’, de pennenstrijd over de deugden en capaciteiten van vrouwen.

Collectie IAV-Atria

Nieuws

Twitter