Maatschappelijk Werk in de hoofdstad tijdens de hongerwinter en na bevrijding : jan. 1945-dec. 1946

Maatschappelijk Werk in de hoofdstad tijdens de hongerwinter en na bevrijding : jan. 1945-dec. 1946

Uit het voorwoord:

"De wet verplicht de Armenraad jaarlijks een verslag te geven van de verrichtingen van de Raad. Dit verslag moet o.a. bevatten een overzicht van het gehele "Armenwezen in het Ambstgebied" een begrip, dat reeds in de laatwste jaren was uitgebreid tot "Maatschappelijk werk".
 De belangstelling voor deze verslagen beperkt zich vanzelfsprekend in de regel tot hen, die op dit gebied werkzaam zijn. Het bestuur acht het echter niet uitgesloten, dat het gecombineerde verslag over de jaren 1945 en 1946 belangstelling in veel bredere kring zal vinden. Immers het voornaamste hoofdstuk "Het Maatschappelijk Werk in de jaren 1945 en 1946" geeft een beeld van de sociale ellende en de pogingen om die te lenigen in de periode van de hongerwinter van 1945 en na de bevrijding tot 31 December 1946. Dit is een stof, die ons allen aangaat. Het Bestuur besloot daarom dit geschirft algemeen verkrijgbaar te stellen."

[In de Cogis-bibliotheek kan dit werk alleen ingezien worden]. 

Maatschappelijk Werk in de hoofdstad tijdens de hongerwinter en na bevrijding : jan. 1945-dec. 1946 / Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon Amsterdam / Bureau van de Armenraad / [ca. 1947]

Cogis

Nieuws

Twitter