Perzië door westerse ogen

Gezicht op 'Soltanie'

De Akademiebibliotheek van de KNAW bevat een aantal interessante studies over Perzië, waarbij de nadruk ligt op zeventiende en achttiende-eeuwse geschiedschrijvingen en reis- en landbeschrijvingen: het Perzië van toen en de Perzische geschiedenis door Europese ogen gezien.

In de zeventiende en achttiende eeuw werden veel verslagen gepubliceerd van reizen door Perzië, niet alleen geïnitieerd door de handelscompagnieën maar ook door particulieren, die verslag deden van de eigen ervaringen en indrukken. Deze reizen werden op eigen initiatief ondernomen of uitgevoerd in opdracht van rijke particulieren met speciale interesses, bijvoorbeeld voor de flora en fauna of voor de politieke situatie in een gebied.

Meer lezen: http://www.iisg.nl/collections/persia/index-nl.php

IISG, Akademiebibliotheek

Nieuws

Twitter