Informatie over de Vliegramp MH17

dinsdag 12 augustus 2014

De ramp met de MH17 heeft ons diep geraakt. Het is mooi dat we, als Impact onze kennis en expertise in kunnen zetten voor de ondersteuning van de betrokkenen en advisering aan overheid en GGD’en over de nazorg. Zo waren we bijvoorbeeld, samen met IVP (ook partner in Arq) intensief betrokken bij de organisatie van de bijeenkomst voor nabestaanden op 21 juli en bij de ondersteuning van de nabestaanden bij de aankomst van de lichamen op 23 juli.

Op de website van Impact is een aantal handreikingen en publicaties over rouw, rouwverwerking, herdenken en de nasleep van rampen gratis te downloaden. Impact heeft ook samen met Slachtofferhulp een Online Informatie en Verwijs Centrum (IVC) ingericht.

In de catalogus van de Cogis-bibliotheek kunt u ook (verwijzingen) naar bronnen over rampen en rouwverwerking vinden. Artikelen en boeken kunt u bij ons tegen de geldende tarieven aanvragen.

Nieuws

Twitter