Brieven James Lee Byars uit de Appel collectie bij Museo Jumex

maandag 23 december 2013
Brieven James Lee Byars uit Appel collectie bij Museo Jumex  

Vanaf 19 november 2013 zijn er brieven van James Lee Byars uit de collectie van de Appel arts centre zijn te zien in de tentoonstelling "James Lee Byars 1/2 autobiography” in het zojuist geopende Museo Jumex in Mexico-City. In 1981 onderhield James Lee Byars een briefwisseling met de Appel over "Exhibition JLB" een tentoonstelling die precies een jaar duurde zonder dat de kunstenaar zelf aanwezig was. In brieven en ansichtkaarten formuleerde de kunstenaar opdrachten aan de Appel die Wies Smals en Josine van Droffelaar zoveel mogelijk probeerden uit te voeren in "afwezigheid" van de kunstenaar. De kunstenaar schreef zijn brieven in zijn zelfgemaakte lettertype op vloeipapier in allerlei kleuren waarbij sommige meterslang werden. Meer informatie deze tentoonstelling. 

Deze correspondentiecollectie, waaronder de delicate brieven, zijn sinds 2012 in langdurige bruikleen bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

De tentoonstelling "James Lee Byars 1/2 autobiography” is samengesteld door Magali Arriola (Fundación Colección Jumex) en Peter Eleey (MOMA PS1) en omvat 30 jaar aan documenten, brieven, foto's, videowerken naast de vele sculpturen en geregistreerde performances. De tentoonstelling reist in juni 2014 naar MOMA PS1 te New York.

Meer informatie tentoonstelling Museo Jumex:

Nieuws

Twitter