AdamNet presenteert het "Verhaal van Amsterdam"

maandag 25 september 2017

"Je staat op een straathoek in Amsterdam en ziet via een app op je smartphone alle schilderijen, foto's en verhalen die sinds 1500 over dat stukje stad gemaakt zijn. Fantastisch toch?" Henk Wals, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) ziet talloze toepassingen van het nieuwe technologische project van AdamNet.

AdamNet is het platform van Amsterdamse bibliotheken, musea en archieven. Wals, tevens woordvoerder van Stichting AdamNet: "Nu kan iedereen via de website van AdamNet publicaties zoeken in de collecties van 33 erfgoedinstellingen. Wil je dit inzien, dan moet je naar de desbetreffende instelling om het te gaan bekijken, want nog niet alle publicaties zijn gedigitaliseerd. Met ons nieuwe project willen we het Amsterdamse erfgoed dichterbij het publiek brengen".

Koppelen & ontsluiten
Er is onnoemelijk veel informatie over de stad: denk aan beeld- en geluidsarchieven, schilderijen, foto's van plekken en gebeurtenissen in Amsterdam. Wals: "Wij willen nu al die informatie koppelen en ontsluiten, zodat bijvoorbeeld wetenschappers, studenten en de creatieve industrie hiervan gebruik kunnen maken. Dat doen we met een techniek die Linked Open Data heet. Dankzij subsidie van Stichting Pica, een organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening stimuleert, kunnen we dit innovatieproject starten".

Het "Verhaal van Amsterdam"
Het "Verhaal van Amsterdam", zoals het project genoemd is, begint met het ontsluiten van digitaal erfgoed over de Amsterdamse metro. Er is gekozen voor de metro vanwege de actualiteit (opening Noord-Zuidlijn in juli 2018) en omdat de metro verschillende plekken (gesloopte panden) en personen (voor- en tegenstanders) met elkaar verbindt. Door de ontwikkeling van data rondom dit verhaal ontstaat kennis - best practice - over hoe data over Amsterdam onderling kan worden verbonden. Zo ontstaat er een dataverzameling die kan worden gebruikt voor onderzoek, onderwijs en creatieve communicatie.

Open uitnodiging
Wals somt moeiteloos een aantal speelse mogelijkheden op van de "reusachtige zoekmachine" die AdamNet gaat bouwen: "Je kan er apps mee maken voor toeristen, die hiermee op elke straathoek virtueel de geschiedenis van de stad in kunnen duiken. Via een aantrekkelijke en informatieve buurtwebsite kan je Amsterdammers betrekken bij hun omgeving. Of wat denk je van de educatieve mogelijkheden voor kinderen en studenten?"
AdamNet wil met het "Verhaal van Amsterdam" de historische informatie over de stad bundelen en beschikbaar stellen. Het is een open uitnodiging aan de creatieve industrie om dit bijzondere verhaal te delen.

Nieuws

Twitter