40 jaar IHLIA. 40 jaar With Pride!

dinsdag 16 oktober 2018

In 2018 bestaat IHLIA LGBT Heritage veertig jaar. Dit jubileum wordt feestelijk gevierd met de tentoonstelling With Pride, waarin thema’s uit de strijd van de afgelopen veertig jaar van de lhbti-⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠beweging worden getoond. Een tentoonstelling van activisme tot burgerschap, van homofiel tot lhbti, van discriminatie naar wettelijke gelijkstelling en een strijdbare toekomst.

Veertig jaar verzamelen, veertig jaar emancipatie

Aan de hand van verschillende werelden met ieder een specifiek tijdsframe en thema wordt de bezoeker ondergedompeld in de turbulente geschiedenis van veertig jaar lhbti-emancipatie. De bezoeker reist als het ware door de tijd en ontwikkelingen, waarbij de energie en sfeer van veertig jaar geleden geproefd kan worden.

Op toegankelijke wijze wordt getoond wat de emancipatiestrijd heeft opgeleverd voor zowel lhbti’ers en de samenleving. Daarbij wordt geput uit het bijzonder cultureel erfgoed van IHLIA en persoonlijke verhalen vanuit de gemeenschap.

Naar een strijdbare toekomst

With Pride laat zien dat de lhbti-strijd onderdeel is van een bredere maatschappelijke verandering. Deze gedeelde geschiedenis is niet alleen de geschiedenis van een minderheid maar de geschiedenis van ons allemaal. Nederland vervult internationaal gezien een voortrekkersrol in het bereiken van gendergelijkheid en sociale acceptatie van lhbti’ers.

Toch is er nog altijd geweld en discriminatie. De lhbti’ers hebben in die gezamenlijke geschiedenis de functie die de kanarie in de kolenmijn had: aantonen dat de wereld nog niet veilig is.

De tentoonstelling biedt mogelijkheid tot reflectie: er is al veel progressie geboekt, maar er is ook een weg te gaan. Wat heeft de strijd opgeleverd? En waar willen we naar streven? Met prikkelende vragen wordt de bezoeker betrokken in het debat en uitgenodigd om na te denken over de situatie anno 2018.

With Pride zal naast de centrale tentoonstelling in OBA Oosterdok ook met een reizende tentoonstelling door het land trekken.

De tentoonstelling is van 9 november 2018 (opening is 8 november, vanaf 16.30 uur) t/m 20 januari 2019 bij IHLIA in de expositiezaal van OBA Oosterdok dagelijks gratis te bekijken!

Nieuws

Twitter