Meertens Instituut KNAW

Collectie
Vanaf de vroege jaren ’30 houdt het Meertens Instituut zich bezig met het documenteren van de Nederlandse taal en cultuur in de context van het dagelijks leven. Sinds die tijd wordt materiaal aangeschaft voor de bibliotheekcollectie, die inmiddels meer dan 70.000 boeken en ruim 4.000 tijdschrifttitels omvat.

De hoofdgebieden van de bibliotheekcollectie zijn taalvariatie (waaronder een grote collectie over dialecten van het Nederlands) en etnologie (met onder meer literatuur over het volkslied en volksverhalen). Daarnaast bezit de bibliotheek een collectie op het gebied van de naamkunde (voor- en achternamen en geografische benamingen). Ook kaartmateriaal en atlassen maken deel uit van de bibliotheekcollectie.

Bezoek
De collectie is toegankelijke voor iedereen die vanuit wetenschappelijk of maatschappelijk perspectief belangstelling heeft voor thema’s als rituelen, tradities, volksverhalen, religieuze cultuur, dialecten, eigennamen of de Nederlandstalige liedcultuur.
Naast de bibliotheekcollectie kunnen bezoekers ook de onderzoekscollecties raadplegen. Tot de onderzoekscollecties behoren onder andere de vragenlijsten van de afdelingen dialectologie, volkskunde en naamkunde en archieven en collecties over bedevaarten en processies, het Nederlandse (kinder)lied en Nederlandse volksverhalen. 

Materiaal wordt voor de bezoekers ter inzage gelegd in de leeszaal. We lenen niet uit. De leeszaal is geopend gedurende de openingsuren van het instituut.

Bibliotheekcatalogus
De bibliotheekcatalogus is online te raadplegen via de website van het Meertens Instituut. Daar vindt u ook het overzicht van archieven en collecties.

Meer informatie
Meer informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van het Meertens Instituut. 

Agenda
2 oktober 2015

Op vrijdag 2 oktober 2015 opent het Meertens Instituut de deuren. Iedereen is welkom om het onderzoek en de collecties van dichtbij te bekijken.

Algemene informatie
Bezoekadres:
Joan Muyskenweg 25
1096 CJ Amsterdam
Postadres:
Postbus 94264
1090 GG Amsterdam
Telefoon: 
020-4628500