• Verkiezingsbord "Stem Provo", 1966.

  Provo 50

  Precies vijftig jaar geleden werd in de hoofdstad Provo geboren, een beweging van anarchistische jongeren die op een speelse manier het wettig gezag, de koningshuis en het 'klootjesvolk' van grijze meelopers provoceerde. 

  Het blad PROVO en alle andere papieren van en over deze ludieke beweging liggen op het IISG, net als de archieven van individuele provo's als Robert Jasper Grootveld en Roel van Duijn.

  Meer lezen: http://socialhistory.org/nl/collecties/provo-50

  IISG, Collectie Provo
 • Schilderen van harp Concertgebouw, 12 juni 1953. Foto Ben van Meerendonk

  Amsterdam in 366 dagen

  Alle 366 dagen van het jaar gevuld met een foto genomen in Amsterdam tussen 1946 en 1968 uit het archief van fotograaf Ben van Meerendonk.

  Meer zien: https://www.flickr.com/photos/iisg/sets/72157622607755593

  IISG, Collectie Ben van Meerendonk
 • Binnen Bantammerstraat, foto Ab Koers

  Chinezen van Amsterdam

  Chinatown in Amsterdam is in 1972 op de foto gezet door Ab Koers. Het IISG heeft in 2006 deze fotocollectie ontvangen.

  Ab Koers maakte de foto's in en rond de Binnen Bantammerstraat voor een reportage in Avenue in 1973. De reportage, samen gemaakt met journalist Nico Polak, werd als 'opzienbarend en voortreffelijk' gekenschetst in het boek De rafelrand van Amsterdam. In deze publicatie uit 1977 wordt de Chinese minderheid als 'moeilijk toegankelijk' bestempeld.

  Meer lezen: http://socialhistory.org/nl/collecties/chinezen-van-amsterdam

  IISG, Collectie Ab Koers
 • Hollanders aan het diner

  Roodharige Barbaren

  Nederlanders en andere buitenlanders in Nagasaki en Yokohama 1800 - 1865.

  Een tentoonstelling van 40 Japanese houtdruk-prenten, die zijn uitgegeven tussen 1800 en 1865, met als onderwerp de Nederlandse handelaren in Nagasaki. Tegenwoordig zijn deze prenten heel zeldzaam, maar destijds werden ze als souvenir verkocht aan Japanners die Nagasaki bezochten en misschien hoopten een glimp op te vangen van die merkwaardige 'roodharige barbaren'.

  De prenten zijn documenten van een unieke episode in de geschiedenis van de Nederlandse handel. Ze vertegenwoordigen een vroege periode in de kunst van de Japanse houtsnede. Maar vooral tonen ze de verbazing waarmee de Japanners naar Westerlingen keken.

  Meer lezen: http://www.iisg.nl/exhibitions/japaneseprints/nl/

  IISG, Collectie NEHA
 • Weg met het koningschap, 1948

  Oranje en het morrende volk

  Het anti-Oranjegevoel is een traditie in Nederland, even oud als het Koningshuis en zijn trouwe aanhangers zelf.

  Bij het aantreden van Willem I als ‘souverein vorst’ in 1813 trok een deel van het  ‘Amsterdams gemeen’ ‘morrend langs kaai en straten’ onder het zingen van een anti-koningslied.

  Bij de inhuldiging van Willem II in 1840 vielen in het gedrang vijf doden in de Kalverstraat, wat niet bijdroeg tot de algemene feestelijkheid.

  De merkwaardige gedragingen van deze Willem II (bijgenaamd Kaaskop) leidden tot een giftige pamflettenstrijd. Dat gold ook voor Willem III die de bijnaam Koning Gorilla verwierf. Zijn aanhangers werden daar woedend van en beukten tijdens de ‘Oranjefurie’van 1887 los op de socialisten die het bedacht hadden.

  In 1885 kalkte iemand ‘TE HUUR’ op het Paleis op de Dam. Het idee komt terug in de leuze Geen Woning Geen Kroning van de krakersbeweging bij de inhuldiging van Beatrix in 1980.

  Toen ‘koninginnetje Wilhelmina’ in 1898 aantrad kreeg ze de Gouden Koets kado van de Amsterdamse bevolking, die het met kwartjes bij elkaar gesprokkeld had. Socialisten fulmineerden tegen deze  crowd-funding voor de ‘Gouden Kwartjeswagen’. Bij Wilhelmina’s inhuldiging was er een vals bomalarm.

  Alleen bij Juliana in 1948 bleef de opwinding beperkt tot minuscule trotskistische en anarchistische kringen.

  Lees en bekijk de ludieke uitingen van anti-Oranjeklanten van 1813 tot en met 1980 uit de collecties van het IISG en Persmuseum: http://socialhistory.org/nl/collecties/oranje-en-het-morrende-volk

  IISG collecties
 • Gezicht op 'Soltanie'

  Perzië door westerse ogen

  De Akademiebibliotheek van de KNAW bevat een aantal interessante studies over Perzië, waarbij de nadruk ligt op zeventiende en achttiende-eeuwse geschiedschrijvingen en reis- en landbeschrijvingen: het Perzië van toen en de Perzische geschiedenis door Europese ogen gezien.

  In de zeventiende en achttiende eeuw werden veel verslagen gepubliceerd van reizen door Perzië, niet alleen geïnitieerd door de handelscompagnieën maar ook door particulieren, die verslag deden van de eigen ervaringen en indrukken. Deze reizen werden op eigen initiatief ondernomen of uitgevoerd in opdracht van rijke particulieren met speciale interesses, bijvoorbeeld voor de flora en fauna of voor de politieke situatie in een gebied.

  Meer lezen: http://www.iisg.nl/collections/persia/index-nl.php

  IISG, Akademiebibliotheek
 • Zandvoort. Tram in de duinen, afstempeling 01-08-1910

  Eindelijk vakantie

  Diamantbewerkers waren de eerste arbeidersgroepering in Nederland die het recht op vakantie wist af te dwingen. In augustus 1910 ging de Amsterdamse diamantindustrie een week lang dicht.

  De leden van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB) zwermden uit over Nederland en buurlanden. Ze waren zó blij met hun vakantieweek dat ze ansichtkaarten naar het hoofdkantoor van hun Bond stuurden.

  In het archief van de ANDB zijn enkele tientallen kaarten bewaard.

  Meer lezen: http://socialhistory.org/nl/collecties/eindelijk-vakantie

  IISG, Archief ANDB

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Collectie
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) dateert van 1935 en is een van de grootste documentatie- en onderzoeksinstellingen ter wereld op het gebied van sociale geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder.

Het instituut bezit of beheert 3500 archiefcollecties, 1,4 miljoen banden, gedrukte media en 120.000 affiches, 500.000 foto's, 400 vaandels, 2500 films, 4000 video's, 10.000 geluidsopnames. In totaal meet de collectie van het instituut ruim 50 km.

In hetzelfde gebouw bevinden zich ook de bibliotheek van het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA) met 100.000 banden en enige honderden archiefcollecties en het Nederlands Persmuseum met 17.000 periodiekendossiers, politieke prenten en documentatiemateriaal.
De catalogi van deze beide instellingen zijn geïntegreerd in die van het IISG en aldus ook via AdamNet raadpleegbaar.

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van het IISG

Algemene informatie
Bezoekadres:
Cruquiusweg 31,
1019 AT Amsterdam
Postadres:
Postbus 2169
10oo CD Amsterdam
Telefoon: 
+31 20 668 58 66
Fax: 
+31 20 665 41 81
E-mail: 
vraag@iisg.nl