• Detail interieur Herengracht 415, Boekmanbibliotheek

  Detail interieur Herengracht 415

  Detail van de voormalige leeszaal Fides et Scientia, nu de bibliotheek van de Boekmanstichting.

  Boekmanstichting
 • Interieur Boekmanbibliotheek, Herengracht 415

  Interieur Herengracht 415

  Interieur van de Boekmanbibliotheek en voormalige leeszaal Fides et Scientia.

  Boekmanstichting
 • Gevel pand van de Boekmanstichting, Herengracht 415

  Gevel Herengracht 415

  Het pand dateert uit de 17e eeuw.. In 1891 werd het herbouwd en ontstond het in zijn huidige staat. De begingeschiedenis van het gebouw is nauw verbonden met de jezuïtengemeenschap in Amsterdam. In 1890 kwam het in handen van de Sint-Willebrordus-stichting. Latere gebruikers zijn de Rooms Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek en vanaf 1977 de Boekmanstichting.

  Boekmanstichting
 • Boekmanstichting, Cultuurbeleid in Nederland, omslag

  Boekman Cultuurbeleid

  Cultuurbeleid in Nederland /Smithuijsen, C. (red.)
  Den Haag/Amsterdam: Ministerie van OCW / Boekmanstudies, 2007
  ISBN: 978-90-6650-090-7

  Cultuurbeleid in Nederland, editie 2007, geeft inzicht in het beleid van de Nederlandse overheid op het gebied van de kunsten, het erfgoed en de media. Het is een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich beweegt in de wereld van kunst en cultuur.
  Meer informatie in de catalogus.
   

  Cultuurbeleid in Nederland geeft een overzicht van het zorgsysteem en de beleidsinstrumenten van de Nederlandse overheid op het gebied van de cultuur. Het vertelt over bewindslieden, van Thorbecke tot Plasterk en de rol die zij speelden bij het vormen van beleid. De demografische en sociaal-economische schets van Nederland wordt aangevuld met een beknopte geschiedenis van het cultuurbeleid en een overzicht van de belangrijkste verbindingskanalen tussen de cultuur en het openbaar bestuur.

  Cultuurbeleid in Nederland beschrijft de situatie tot en met augustus 2007 en behandelt de zeven terreinen die tot het cultuurbeleid worden gerekend: de archeologie, de archieven, de bibliotheken, de kunsten (podiumkunsten, beeldende kunsten, film, letteren), de monumenten, de musea en de media (pers, radio, televisie, internet). Hierin worden actuele thema's als excellentie, e-Cultuur, cultuurparticipatie, Cultuur en Economie, culturele diversiteit en cultuureducatie belicht.

  Ronald Plasterk, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreef het voorwoord van deze prachtige full colour uitgave.

  Boekmanstichting
 • Boekman - Overheid en Kunst in Nederland

  Overheid en Kunst in Nederland

  Het proefschriftvan Emanuel Boekman Overheid en kunst in Nederland
  Amsterdam: Boekmanstichting / Van Gennep, 1989, 3e ongewijzigde druk. Oorspronkelijke uitgave: 1939
  ISBN: 978-90-6012-821-3

  Originele uitgave van het proefschrift, waarin Emanuel Boekman een blauwdruk schetst van het Nederlandse kunstbeleid.

  Meer informatie in de catalogus

  Boekmanstichting

Pagina's

Boekmanstichting - Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Collectie
De Boekmanstichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst en cultuur in beleid en praktijk. In het verlengde daarvan verzamelt de bibliotheek van de Boekmanstichting publicaties over het kunst- en cultuurbeleid van rijk, provincies en gemeenten, de financiering van kunst en cultuur door overheid en particulieren, de sociaal-economische en juridische aspecten van kunst en het kunstenaarsberoep, auteursrecht, management, marketing, sponsoring, culturele organisaties en manifestaties, kunstprogrammering door de omroep, kunsteducatie, amateurkunst, creatieve industrie, kunstvakonderwijs, cultuurparticipatie, kunstkritiek en cultureel toerisme.

De collectie bevat ruim 75.000 titels. De Nederlandse situatie en Nederlandstalige publicaties vormen het zwaartepunt. De collectie omvat, naast boeken en tijdschriften, ook beleidsnota's, parlementaire stukken, rapporten, dissertaties, scripties, statistieken, losbladige systemen, elektronische bestanden en documenten, krantenknipsels, publieksonderzoeken en tijdschriftartikelen.
De bibliotheek van de Boekmanstichting fungeert als landelijk meld- en verzamelpunt voor doctoraalscripties en masters' theses op het werkterrein van de stichting.

Informatie over openingstijden, bereikbaarheid en dienstverlening vindt u op de website van de Boekmanstichting.

Algemene informatie
Bezoekadres:
Herengracht 415
1017 BP Amsterdam
Telefoon: 
020 - 624 37 39
Fax: 
020 - 638 52 39