• Amsterdam tijdens de hongerwinter

  Amsterdam tijdens de hongerwinter : ruim 100 foto's met een inleiding van Max Nord

  Fotoboek, samengesteld uit opnamen die tijdens de hongerwinter van 1944/45 clandestien door de groep "De Ondergedoken Camera" werden gemaakt. Met foto's van onder anderen Cas Oorthuys, Emmy Andriesse, Charles Breyer en Krijn Taconis.

  Nord, M. (1946). Amsterdam tijdens de hongerwinter: Ruim 100 foto's. Amsterdam: Contact ; in samenw. met De Bezige Bij

   

  Cogis
 • Maatschappelijk Werk in de hoofdstad tijdens de hongerwinter en na bevrijding : jan. 1945-dec. 1946

  Maatschappelijk Werk in de hoofdstad tijdens de hongerwinter en na bevrijding : jan. 1945-dec. 1946

  Uit het voorwoord:

  "De wet verplicht de Armenraad jaarlijks een verslag te geven van de verrichtingen van de Raad. Dit verslag moet o.a. bevatten een overzicht van het gehele "Armenwezen in het Ambstgebied" een begrip, dat reeds in de laatwste jaren was uitgebreid tot "Maatschappelijk werk".
   De belangstelling voor deze verslagen beperkt zich vanzelfsprekend in de regel tot hen, die op dit gebied werkzaam zijn. Het bestuur acht het echter niet uitgesloten, dat het gecombineerde verslag over de jaren 1945 en 1946 belangstelling in veel bredere kring zal vinden. Immers het voornaamste hoofdstuk "Het Maatschappelijk Werk in de jaren 1945 en 1946" geeft een beeld van de sociale ellende en de pogingen om die te lenigen in de periode van de hongerwinter van 1945 en na de bevrijding tot 31 December 1946. Dit is een stof, die ons allen aangaat. Het Bestuur besloot daarom dit geschirft algemeen verkrijgbaar te stellen."

  [In de Cogis-bibliotheek kan dit werk alleen ingezien worden]. 

  Maatschappelijk Werk in de hoofdstad tijdens de hongerwinter en na bevrijding : jan. 1945-dec. 1946 / Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon Amsterdam / Bureau van de Armenraad / [ca. 1947]

  Cogis
 • 100 dagen uit en thuis / Corry Vonk en Wim Kan

  Honderd dagen uit en thuis / Corry Vonk en Wim Kan

  Vonk en Kan gingen op 3 december 1939 naar Nederlands-Indië voor een tournee met het ABC Cabaret. De planning was om in 100 dagen uit en thuis e zijn. Het ging 2279 dagen duren, eer Vonk en Kan weer terug konden keren naar Nederland, na verblijven in verschillende Japanse interneringskampen (waar zij ook veel theaterwerk deden) en na werk aan de Birmaspoorlijn.

  Honderd dagen uit en thuis Corry Vonk en Wim Kan / Koster / 1946

  Cogis-bibliotheek
 • De wedergeboorte van het koninkrijk / Boisot / The Netherland Publishing Company / [1942]

  De wedergeboorte van het koninkrijk door Boisot

  "Dit boek werd te Londen uitgegeven. Twee exemplaren konden naar Nederland overgebracht worden. De schrijver noemt zich BOISOT, hetgeen klaarblijkelijk een pseudoniem is en naderhand zal blijken., dat zich achter die pseudoniem een vooraanstaand Nederlandsch politicus verscholen heeft. De aandachtige lezer zal althans ervaren, dat "Boisot"ter zake zeer zeker kundig is. Wij menen in den geest van de Nederlandsche Regeering en van den schrijver te handelen door aan dit uitstekende en bij uitstek nationale werk meerdere bekendheid te geven.

  Tensnotte nog het volgende : Het is de bedoeling, dat dit geschrift door zoo veel mgelijk goede Nederlandsers gelezen wordt. Het is echter gewenscht, dat het niet onder de oogen komt van verkeerde elementen of van den bezetter. In de eerste plaats omdat het, wij zeiden het reeds, hier een bij uitstek nationale zaak betreft, maar ook, omdat dit tengevolge van het beruchte 'oprolsysteem' de wegvoering, zoo niet erger, van tealrijke goede Vaderlanders tot gevolg zou hebben.

  ZWIG ALS 'T GRAF

  OVER HEM

  DIE 'T BOEK TER LEZING GAF."

  Dit is het voorwoord uit De wedergeboorte van het koninkrijk / Boisot / The Netherland Publishing Company / [1942], een illegaal 'strijdgeschrift' over de toekomst van het Koninkrijk: hoe moet het bestuur uitzien na de bevrijding?

  De heruitgave uit waarschijnlijk 1944 is online te lezen via het Geheugen van Nederland en komt uit de collectie van het NIOD.
   

  Cogis
 • Japan wint den oorlog!

  Japan wint den oorlog!

  Japan wint den oorlog : documenten over Java/ Meyer, D.H. / Leiter-Nypels / [1946]
   

  Cogis-Bibliotheek
 • Interieur Cogis-Bibliotheek

  interieur van de Cogis-Bibliotheek

  Een kijkje in de Cogis-Bibliotheek.

  Cogis-Bibliotheek
 • Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan

  Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan

  Voorpagina van Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan / [samengest. door officieren en onderofficieren van het Indische Leger]. - Maastricht : Leiter-Nypels, [1945]. - 80 p., [4] p. pl. : ill. ; 23 cm. Uitg. in opdracht van sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdeelen.

  " Dit boekje geeft een kort overzicht van den strijd var het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger tegen Japan. Meer uitgebreid volgen daarna een beschrijving van den strijd op Tarakan, eenige fragmenten uit de lotgevallen van het garnizoen van Manokwari (Nederlandsch Nieuw-Guinea), de actie op Timor, terwijl geëindigd wordt met een korte weergave van de actie van een handjevol mannen die, onder commando van een Ambonneesch sergeant, den vijand bij Saumlaki (Tanimbar-eilanden) ernstige verliezen toebrachten.
       De inhoud is samengesteld door officieren en onderofficieren van het Indische Leger die den strijd van nabij hebben meegemaakt.
       Het boekje wordt opgedragen aan hen, die vielen in den wanhopigen strijd voor de verdediging van het Nederlandsch.Indische deel van het Koninkrijk der Nederlanden tegen den Japanschen indringer en aan de vele mannen, vrouwen en kinderen, die zuchten in Japansche gevangenissen en interneeringskampen."

  Het boekje is ook online toegankelijk via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

   

  Cogis-Bibliotheek

Arq-bibliotheek

De Arq-bibliotheek bouwt aan haar collectie over de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen, geweld en rampen. Ook bezit de bibliotheek de nodige bronnen over de historische context van Nederland en Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog, evenals over hedendaagse (post)conflictgebieden.

De bibliotheek is behalve een verzamelplaats van gedrukt en audio-visueel materiaal ook een plek waar digitale tijdschriften, databanken en webpagina's worden verzameld, ontsloten, beschikbaar gesteld en beheerd. Daarnaast bieden we verschillende diensten aan aan onze gebruikers zoals literatuur zoeken, documenten leveren, boeken lenen...

U bent welkom in de bibliotheek van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook terecht op onze website: www.cogis.nl/bibliotheek waar u ook meer informatie kunt vinden over de bibliotheek en Cogis.

Adres- en routeinformatie vindt u op onze website.

 

Algemene informatie
Bezoekadres:
Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon: 
020 – 660 19 32