Kiesrecht Tour

7 maart 2018

In 2019 bestaat het actief kiesrecht voor vrouwen in Nederland 100 jaar. Hoe is het vrouwenkiesrecht tot stand gekomen? Welke personen speelden een rol en op welke manier zetten zij zich in? Leer meer over de geschiedenis van de vrouwenkiesrechtbeweging in deze speciale Kiesrecht Tour.

Een informatiespecialist van Atria vertelt over deze roerige geschiedenis aan de hand van bijzondere stukken uit het archief.

Koop ticket

Groeiende maatschappelijke onvrede

Vanaf ongeveer 1870 onstond er toenemende onvrede en groeiend feministisch bewustzijn bij vrouwen uit de ‘gegoede burgerij’ over hun positie in de maatschappij, die in alle opzichten ongelijk was aan die van de man. Deze onvrede leidde tot acties, demonstraties en de oprichting van vrouwenorganisaties en -verenigingen.

Aletta Jacobs en de kiesrechtkwestie

De kiesrechtkwestie werd echt een issue toen Aletta Jacobs zich in 1883 als eerste vrouw op de kiezerslijst van Amsterdam wilde laten zetten. Jacobs redeneerde dat ook vrouwen voor de Tweede Kamer mochten stemmen en gekozen konden worden. In de wet werd immers gesproken van Nederlandse burgers. De gemeenteraad van Amsterdam interpreteerde de tekst anders en weigerde. Aletta Jacobs zou haar strijd voor het vrouwenkiesrecht voortzetten. Zij sloot zich aan bij de Vrije Vrouwen Vereeniging en werd later presidente van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.

Tientallen jaren werd er strijd geleverd voor vrouwenkiesrecht door vrouwen van diverse politieke stromingen. Het kiesrecht voor vrouwen was geen doel op zich, maar de eerste stap op weg naar een gelijke positie van vrouwen in alle geledingen van de maatschappij.

Collectie IAV-Atria

Het archief van Atria, oorspronkelijk het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging, komt voort uit deze zogenaamde ‘eerste feministische golf’. Naast kiesrecht zette deze beweging zich in voor vrede. Atria verzamelt en bewaart verhalen en ontwikkelingen op het gebied van vrouwen en gender. Atria is in het bezit van een grote en diverse collectie stukken die verbonden zijn aan de strijd om het vrouwenkiesrecht. Tijdens de Vrouwenkiesrecht Tour zal een aantal hoogtepunten hiervan uitgelicht worden.

Tijdstip

Datum: 19 maart
Inloop: 16.45
Start Tour: 17:00 (tot: 18:00)
Locatie: Atria, Vijzelstraat 20, Amsterdam

Tickets

Een ticket voor de Aletta Jacobs Tour bedraagt € 7,50
(excl. administratiekosten van YourTicketProvider).

Koop ticket

 

Nieuws

Twitter